Vilkår & betingelser

Fakturabetingelser 10 dager fra fakturadato, hele beløpet på avtalen faller til betaling omgående. Som verneting vedtas Bergen forliksråd, eventuelt Bergen Tingrett.

Ved retur av inngått avtale er bindende avtale inngått og avtalen Iøper i den angitte avtaleperioden. Det er ikke adgang til å avbestille tjenesten i avtaleperioden og etter inngått avtale er returnert selger. Ved avbestilling eller oppsigelse i avtaleperioden og etter inngått avtale er returnert selger, forplikter kjøper seg til å betale kontraktens kjøpesum i sin helhet til selger.

Når inneværende avtaleperiode går ut vil avtalen fornye seg automatisk for 12 nye måneder av gangen. Ønsker man ikke fornyelse må oppsigelse være sendt oss innen 3 mnd. før inneværende avtaleperiode utløper. Dette må være sendt skriftlig til post@digitalemedier.no innen 3 mnd. før avtalens utløp. Kunden er selv ansvarlig for at all informasjon på en selv til enhver tid er oppdatert, endringer må sendes til oss.

Digitale Medier AS innehar rett til å øke årlige vedlikeholdskostnader tilknyttet tjenestene etter markedets konsumprisindeks. Ved inngåelse av denne avtalen gis Digitale Medier AS rett til å bruke kundens logo på var hjemmeside og som referanse i var markedsføring. Digitale Medier AS har rett til å overdra avtalen til en tredjepart.

Betingelser ved salg av Google produkt

Digitale Medier AS får ved inngåelse av en avtalen som omhandler Google autorisasjon av kunden til å eier-bekrefte og verifisere Google profilene som er solgt og Digitale Medier AS får da eierrettigheter og eierskap på Google profilene. Det er kundens plikt å sørge for at koden de får fra Google blir overlevert til Digitale Medier AS.

Betingelser ved salg av Søkemotoroptimalisering (SEO)

Digitale Medier AS får ved inngåelse av en avtalen som omhandler Søkemotoroptimalisering eierskap til alle tredjeparts eiendommer som Digitale Medier AS oppretter etter inngått avtale. Dette omhandler blant annet Google Min Bedrift, Google Business Site, Google Site etc.

Ved kansellering av ordre

Om kjøper, på et tidspunkt etter at ordren er bekreftet og prosjektet ikke påbegynt, ønsker å kansellere ordren, vil det bli ilagt kanselleringsgebyr pålydende 50% av ordreverdien. Kanselleringsgebyret kan derimot ikke overstige Kr 10 000,-. Om prosjektet er levert etter avtale imøteser vi fullstendig betaling til forfall.

Eventuelle konflikter

Dersom det er uenighet om forpliktelser iht. denne avtalen, vedtar partene Bergen forliksråd/Bergen tingrett som verneting, jf. tvl. § 4-6.

Sist oppdatert: 04.09.2020


Endringer i salgabetingelsene

# 04.09.2020 | Slettet innhold: «Faktura gebyr pålydende Kr 79,- påløper.»

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter