Integrated Wind Solutions

Arbeid utført

– Hjemmeside
– Logo

Link til hjemmeside

Gå til hjemmeside

Kort om prosjektet

Integrated Wind Solutions går inn i markedet for ferdigstillelse, service- og vedlikehold av vindparker til havs, og skal bygge opp en flåte av spesialskip relatert til dette. Vi har utviklet en hjemmeside til selskapet, der kunder, investorer og andre kan oppnå informasjon om selskapet og deres utvikling.
Meny